Kancelaria Adwokacka

mleczak_logo

Kancelaria świadczy pomoc prawną podmiotom stosunków prawnych w wielu dziedzinach prawa, w tym w zakresie prawa karnego.

Adwokat Bartosz Mleczak jest niezależnym konsultantem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).

Nasz zespół

w budowie…mleczak_logo

SIDiR

Adwokat Bartosz Mleczak jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

www.sidir.pl

SIDiR jest polskim stowarzyszeniem, zrzeszającym osoby fizyczne oraz – w charakterze członków wspierających – prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim, takim jak: studia wykonalności, projektowanie, nadzór realizacji robót, zarządzanie realizacją przedsięwzięcia. Członkowie SIDiR, niezależni inżynierowie konsultanci, muszą posiadać doskonałe kwalifikacje zawodowe i znajomość działania na rynkach międzynarodowych. Statut SIDiR nakłada także na swoich członków wysokie wymagania etyczne, zgodne z zasadami Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

SIDiR (za Międzynarodową Federacją Inżynierów Konsultantów FIDIC) uważa, że działalność zawodowa niezależnych inżynierów konsultantów jest warunkiem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i jego środowiska. Zatem aby inżynier pracował wydajnie nie tylko on sam musi stale podnosić poziom swojej wiedzy i umiejętności, ale również i społeczeństwo musi szanować uczciwość i zaufać osądowi przedstawicieli tego zawodu oraz wynagradzać ich godziwie.

SIDiR rozpowszechnia w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB). Członkowie SIDiR dostosowują wzory zagraniczne do wymagań polskich praw i przepisów, w tej liczbie do Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz do Prawa Budowlanego. Działalność SIDiR przyczynia się więc do lepszego przygotowania polskich konsultantów, inwestorów i wykonawców do wyzwania, jakim jest nadchodząca konieczność stosowania się do wymagań wspólnego europejskiego rynku budownictwa, a także ułatwia wchodzenie na rynki zagraniczne jako równorzędni partnerzy, a nie tylko jako dostarczyciele siły roboczej.

Usługi prawne

mleczak_logoKancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

  • prawo cywilne i handlowe
  • prawo gospodarcze
  • prawo budowlane
  • obrót nieruchomościami
  • prawo karne
  • spory sądowe
  • windykacja należności

Na Państwa życzenie Kancelaria prześle szczegółową ofertę w zakresie świadczonych usług.

Kontakt z prawnikiem

mleczak_logoKancelaria Adwokacka Bartosz Mleczak
ul. Karola Libelta 10/11, 61-706 Poznań
tel.: +48 607 273 872

email-kancelaria

www.mleczak.com.pl

Dyżur w każdy wtorek od 16.30 do 17.30


Wyświetl większą mapę